Качествените грижи за близките ви

Отвори врати най-новият „LSD“ – Лечебно социален дом за възрастни „Св. Наум“. Домът предоставя социални услуги на лица в пенсионна възраст, които без помощта на другиго не могат да задоволят своите основни ежедневни, здравни и рехабилитационни потребности. Предлагат се грижи, Повече